Schuldenvrije toekomst

Omslagfoto 23-2-2015Heeft u financiële problemen?

Wilt u hulp om deze op te lossen?

Meld u dan aan bij de Stichting Schuldenvrije Toekomst te Heerlen (SVT).

U kunt elke maandag zonder afspraak terecht, van 10.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 15.30 uur.

SVT wil mensen met financiële problemen zo snel mogelijk helpen om te voorkomen dat de situatie verergert. De drempel om hulp te vragen is vaak hoog; het is niet prettig om er voor uit te komen dat je financiële moeilijkheden hebt of in de schulden zit. Tijdens zo’n eerste gesprek zullen wij u onze aanpak vertellen. Dan kunt u daarna beslissen of u met SVT aan een oplossing kunt werken.

Wat neem ik mee bij het eerste gesprek?

Hoe meer informatie u meeneemt bij uw eerste bezoek aan SVT, hoe gerichter dit eerste gesprek kan zijn. Denk daarbij aan informatie over:

- Uw inkomen

- Uw vaste lasten (huur, telefoonrekening, electra, etc.)

- Uw schulden (alles wat heeft, hoeft niet geordend te zijn)

- Uw eventuele vermogen (huis, auto, spaarrekening(en)

Ook moet u officieel ingeschreven staan in de gemeente en een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Gaat u met ons in zee, dan worden voor de volgende gesprekken wel afspraken gemaakt. SVT stelt geen inkomensgrens als voorwaarde om hulp te bieden.

Kom langs!

De SVT is gevestigd in de Nobelstraat 10 te Heerlen 6411 EM.

Telefonische openingstijden van 10.00 uur tot 16.00 uur

Wilt u bellen?  SVT is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (045-5115392).

Wilt u mailen? SVT is per email te bereiken op het emailadres: info@schuldenvrijetoekomst.nl

Hulp bij schulden

Schulden bij de woningbouwvereniging, het elektriciteitsbedrijf, de tandarts… Ongemerkt lopen ze op, totdat u ze niet meer kunt aflossen.

Als u schulden hebt en u komt er zelf niet uit, meldt u zich dan bij SVT. Wij kunnen u helpen . Of u nu werkt of een uitkering hebt, SVT regelt geen extra geld voor u, maar zal trachten met eventuele schuldeisers regelingen te treffen zodat uw schulden niet meer groeien. U geeft uw hele financiële beslommeringen uit handen. SVT betaalt uw maandelijkse verplichtingen uit uw inkomen. U krijgt wekelijks een bedrag om van te leven. Hoeveel dit is hangt af van de hoogte van uw inkomen en de vaste lasten die u heeft.

SVT moet zich een beeld hiervan vormen. Daarvoor is inzicht nodig; zoek daarom alles wat met uw financiële situatie te maken heeft bij elkaar. We hebben het dan over loonstrookjes, rekeningen, bankafschriften, etc. en neem die mee bij ons eerste gesprek. Ook kunnen wij u helpen bij het invullen van de benodigde formulieren en bijvoorbeeld belastingaangiften.

Na afloop van het gesprek wordt u gevraagd of u de hulp van SVT wenst. Daarna gaat SVT voor u aan de slag.

We kijken eerst hoe hoog uw schulden zijn. SVT zet samen met u al uw inkomsten, uitgaven en schulden op een rij. Het kan zijn dat u kunt besparen op uw kosten, of dat u in aanmerking komt voor extra inkomsten. Als alles duidelijk is, bekijkt SVT of u uw schulden binnen 3 jaar kunt aflossen of niet. Of dat kan, hangt af van uw inkomen en hoe hoog uw schulden zijn.

Als u uw schulden binnen 3 jaar kunt aflossen, krijgt u hulp van de SVT. SVT bepaalt samen met u welke rekeningen wanneer moeten worden betaald. SVT neemt ook contact op met uw schuldeisers om afspraken te maken over de betaling. Als u een bijstandsuitkering hebt, houdt u 95% van uw uitkering over om van te leven. Als u werkt, houdt u 100% van het bedrag van een bijstandsuitkering over. Wanneer u zich aan onze onderlinge afspraken houdt, bent u binnen de afgesproken termijn van uw schulden af.

Als uw inkomen te laag is om uw schulden binnen 3 jaar af te lossen, dan kunt u met hulp van het SVT voor schuldhulpverlening een schuldsaneringskrediet aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank (GK),onderdeel van DWI van uw gemeente. Sanering betekent ‘in orde maken’ of ‘gezond maken’. Schuldsanering betekent dus dat uw schulden weer in orde of gezond gemaakt worden.

Hoe werkt het schuldsaneringskrediet?

Het schuldsanering krediet is een lening van de GK aan u. Met het geld van die lening, het krediet, regelt de GK de aflossing van uw schulden bij de schuldeisers. De GK maakt afspraken over de betaling en regelt de betalingen voor u. Het krediet betaalt u vervolgens binnen 3 jaar af aan de GK. Een schuldsanering krediet heeft een aantal voordelen. Het grootste voordeel is dat er afspraken kunnen worden gemaakt met uw schuldeisers om niet de gehele schuld terug te moeten betalen. Daarnaast is de rente die u moet betalen over het krediet lager dan de rente op leningen bij reguliere banken. U heeft dan nog maar één schuldeiser en bent na 3 jaar schuldenvrij. Dat betekent dat u een nieuwe start kunt maken. Nadeel is dat uw schuldeisers akkoord moeten gaan met slechts een gedeeltelijke terugbetaling van uw schulden. Daarom moeten zij het plan goedkeuren. Doen zij dat niet, dan zult u een wettelijke schuldsanering aan moeten vragen bij de rechtbank.

Wettelijke schuldsanering

Als u een sanering krediet hebt aangevraagd, maar uw schuldeisers zijn het niet eens met het voorstel van de GK, dan kan u wettelijke schuldsanering (de WSNP, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) aanvragen. Ook dan bent u binnen 3 jaar van uw schulden af.

De toelating tot de WSNP moet u aanvragen bij de rechtbank. Die bepaalt binnen een paar weken na uw verzoek of u daarvoor in aanmerking komt. Als dat zo is, wordt er een saneringsplan gemaakt. Daarin staat hoeveel van uw schulden worden afgelost en wat de schuldeisers niet meer terugkrijgen. Na toelating tot de WSNP zijn uw schuldeisers verplicht hieraan mee te werken. Ook krijgt u een bewindvoerder toegewezen. De rechter bepaalt ook wie uw bewindvoerder wordt. Een bewindvoerder is degene die 3 jaar lang uw geld beheert en uw post ontvangt. Als u een bijstandsuitkering krijgt, houdt u 95% van uw inkomen over om van te leven. Als u werkt, houdt u het bedrag van een bijstandsuitkering over.

De WSNP is streng voor u. U mag geen nieuwe schulden meer maken en u moet alles aan uw bewindvoerder doorgeven. Daarnaast bent u verplicht om zoveel mogelijk te werken. Als u geen werkt hebt moet u regelmatig aan uw bewindvoerder sollicitatiebewijzen laten zien. Houdt u zich niet aan de voorwaarden of maakt u wel nieuwe schulden, dan stopt de toelating tot de WSNP. Uw schulden blijven dan bestaan, en u wordt niet meer geholpen. Ook mag u 10 jaar lang geen nieuwe aanvraag voor toelating tot de WSNP bij de rechter doen. De WSNP is uw laatste redmiddel wanneer uw schulden torenhoog zijn geworden en u nergens anders terecht kunt. U moet 3 jaar lang doen wat de bewindvoerder zegt, maar u bent na 3 jaar wel van uw schulden af. Men noemt dat dat u weer met een schone lei kunt beginnen. SVT kan u in dit proces helemaal begeleiden.

Inkomensbeheer en budgettering

Als u moeite hebt uw geld goed te besteden, dan kunt u daar hulp bij krijgen. Dat kan in de vorm van hulp bij budgettering (budgetbegeleiding) of door budgetbeheer.

Bij budgetbeheer gaat uw inkomen naar SVT toe. SVT betaalt elke maand uw rekeningen. U krijgt een bepaald bedrag aan leefgeld, waarvan u zelf mag bepalen waar u het aan uitgeeft. In sommige gevallen is budgetbeheer verplicht, maar dat is alleen als u eerder afspraken niet bent nagekomen of nieuwe schulden heeft gemaakt. SVT kan echter alleen betalen indien u voldoende geld heeft. Is dat niet zo dan is SVT u behulpzaam bij het volgen van de hierboven genoemde procedure.

Hoe werkt het?

Budgetbeheer wordt gedaan door een door de gemeente aangewezen budgetbeheerder. SVT heeft zich bij uw gemeente aangemeld. Indien SVT uw budgetbeheer gaat voeren, opent een aparte rekening voor u, waar al uw inkomsten op worden gestort. Het bureau betaalt alle vaste lasten en geeft u maandelijks of wekelijks een bedrag om zelf uit te geven. Dat geld noemen we leefgeld. U moet een vast bedrag aan SVT betalen. De hoogte is afhankelijk van uw situatie. Als u een laag inkomen hebt, of u bent bij een bureau voor schuldhulpverlening in begeleiding, kan u in aanmerking komen voor gratis schuldhulpverlening. Uw schuldhulpverlener weet hier meer van.

Wat zijn de voorwaarden?

SVT heeft wel een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. Zo mag u niet meer rood staan op uw bankrekening, mag u geen automatische betalingen meer vanaf uw eigen bankrekening doen (dat doet immers uw budgetbeheerder voor u) en moet u zich houden aan de afspraken die SVT met u maakt.